ТРАНСПЛОРТ ВОСИТАЛАРИНИ ИХТИЁРИЙ СУҒУРТАЛАШ

Суғурталовчи зиммасига, шартларига мувофиқ ва ёки қўшимча шартнома ажралмас қисми бўлган шартлари, истиснолар ва aппендицит келишиб, тарзда зарар учун суғурта бенефициар қоплаш учун ва миқдори қуйида кўрсатилган, суғурта қилдирувчи миқдори ва шартлари суғурта мукофоти тўлаш мажбуриятини шарти шартномада белгиланган.
Ушбу бўлим бўйича суғурта қопламаси, Агар бу ҳодиса рўй берса, суғурталовчи полисни шартномада кўрсатилган сумма (суғурта суммаси) доирасида полиснинг мол-мулкини йўқотиш ёки шикастланиши оқибатида кўрилган зарарлар учун қоплаш мажбуриятини олади.

СУҒУРТА ҲОДИСАСИ
       Шартнома шартлари, истиснолар ва шартларга мувофиқ, суғурталовчи суғурталанувчи ёки Бенефициарни (Бенефициарни танлаш йўли билан) суғурталанган транспорт воситасига (бундан буён матнда) ҳалокат (зарар) ёки зарар етказишдан келиб чиқадиган зарарлар суммасини қоплайди – Автомобил учун) суғурта ҳодисалари сифатида эътироф этилиши мумкин бўлган қуйидаги воқеалар натижасида: йўл-транспорт ҳодисаси, объектларнинг таъсири, ёнғин, портлаш, бўрон, бўрон, ёмғир, дўл, оғир қор, кўчки, камайиш, кўчки, ер ости сувлари ҳаракатлари, лой кўчки, чақмоқ уриши, зилзила, тўфон, учинчи шахсларнинг ноқонуний ҳаракатлари (ўғрилик,  талончилик).
        Суғурта ҳолатларига суғурталанувчи томонидан, суғурталанувчи юридик шахс ходимлари ёки транспорт воситасини ижарага олувчи томонидан суғурталанувчи томонидан шартнома асосида ижарага олинганлиги тўғрисидаги шартнома санасида хабардор бўлиш шарти билан содир бўлган ҳодисалар киради.

 СУҒУРТА КОМПЕНСАЦИЯСИНИ ТЎЛАШ
Зарар миқдори суғурталовчи томонидан суғурталовчи билан келишилган ҳисоб-китоб, хизмат кўрсатиш шохобчаси буйруғи ва  ёки баҳоловчи томонидан берилган хулоса (ҳисоб-китоб) асосида аниқланади.
Зарарнинг сабаблари ва миқдори тўғрисидаги низолар келиб чиққан тақдирда томонларнинг ҳар бири мустақил експертиза талаб қилишга ҳақли бўлиб, уни талаб қилган томон ҳисобидан амалга оширилади.
Зарарни қоплаш тартиби.
Агар транспорт воситаси тўлиқ миқдорда суғурта қилинмаган бўлса, яъни суғурта шартномасида белгиланган суғурта суммаси жабрланувчининг транспорт воситасининг суғурта қийматидан паст бўлса, у ҳолда суғурта пули суғурта суммасининг мутаносиблиги ва транспорт воситасининг суғурта қиймати Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексининг 936-моддасига асосан камайтирилади.  
 Автомобил тўлиқ ҳақиқий ва конструктив зарар билан, шунингдек ҳолларда қаерда таъмирлаш қиймати автомобил ошади 80% шартнома тузиш вақтида унинг ҳақиқий қиймати, суғурта қопламаси суммаси суғурта автомобил эскириш учун мавзу ва амалга тўловлар кам хабардор, суғурталовчи учун автомобил қолдиқлари бўлса.  Бу ҳолда, автомобил суғурталовчи  томонидан рўйхатга олинган ва суғурталовчи ўтказилиши керак.
Бартараф этилиши мумкин бўлган суғурта воситасига зарар етказилган тақдирда суғурталовчи (томонларнинг келишувига кўра) зарарни қоплайди:
* шикастланган транспорт воситасини таъмирлаш орқали;
* суғурталовчи билан маслаҳатлашган ҳолда тегишли ваколатли ташкилот томонидан тузилган зарарни баҳолаш (таъмирлаш харажатларини ҳисоблаш) асосида суғурталовчига суғурта компенсациясини тўлаш орқали;
 Суғурталовчи суғурта ҳодисаси оқибатида суғурталанган транспорт воситасини таъмирлаш-тиклаш ишлари давомида аниқланган яширин зарарларни бартараф этиш билан боғлиқ харажатларни қоплайди.      
 Тиклаш харажатлари деганда суғурталанган транспорт воситасини суғурта ҳодисаси юз бергунга қадар бўлган иш ҳолатига келтириш учун зарур бўлган харажатлар тушунилади. Тиклаш харажатлари миқдори ескириш ҳисобга олган ҳолда ва зарар баҳолаш (таъмирлаш қиймати ҳисоблаш) суғурталовчи томонидан тузилган зарар автомобил, суғурталовчи билан келишилган ҳолда тегишли ваколатли ташкилот ёки Авто таъмирлаш дўкони(буюртма) вакиллари томонидан тақдим бузуқ баёнотида асосида белгиланади.
 Суғурта қопламаси фақат суғурта шартномаси шартлари бажарилиши ва бажарилиши шарти билан компенсация лимити доирасида тўланади.
      Агар автомобил ўғирлик тақдирда, суғурталовчи ҳисобга амортизация олган ҳолда ва тўланган миқдорда ижро этиш, автомобил учун суғурта компенсация тўлиқ миқдорини олишингиз мумкин 3 (уч) ўғирлик ҳақиқатни ташкил этиш кундан бошлаб ой кейин, суғурталовчи фойдасига автомобил учун ўз ҳуқуқларидан воз.