Namozov Anvar Qahhorovich

General cheef

-

Suyarov Mansur Xamrayevich

Programmer

Mamasoliev Sobir Kurdashevich